Warsaw

+48 512 995 296

Your shopping cart is empty.

Polityka prywatności

Niniejszy dokument opisuje politykę prywatności strony internetowej „ONmacabim” zwanej dalej Aplikacją. Polityka Prywatności swoim zakresem obejmuje dane przekazywane bezpośrednio przez Użytkownika.

 

Administratorem danych osobowych jest ONMACABIM POL SP Z O O z siedzibą w Warszawe, kod 02-703, przy ul.Bukowińska 24A/22, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk – w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000317546, nr NIP 585-144-44-49, zwana dalej „Administratorem”, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod nr KRS 0000493935, nr NIP 7010410921, nr REGON 147084187 zwana dalej „Administratorem”.

 

Administrator przykłada wielką wagę do respektowania praw Użytkowników Strony, ze szczególnym uwzględnieniem prawa do ochrony prywatności.

 

Przetwarzne będą następujące dane osobowe:

  • Twoje imię i nazwisko i inne dane kontaktowe (adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu),
  • informacje o Twoich zamówieniach, informacje o preferencjach dotyczących naszych produktów
  • informacje dotyczące płatności
  • informacje, jakie z nami wymieniasz (na przykład maile, listy, zapisy rozmów telefonicznych, posty w mediach społecznościowych)
  • informacje o tym, w jaki sposób korzystasz z naszej strony internetowej lub aplikacji. Na naszych stronach wykorzystujemy technologię cookies.

Masz prawo dostępu do danych osobowych przetwarzanych przez ONMACABIM POL SP Z O O i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych do innego administratora oraz usunięcia danych osobowych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

Jeśli masz wątpliwości, problemy lub skargę dotyczącą sposobu, w jaki traktujemy Twoich dane osobowe, możesz się z nami skontaktować wysyłając korespondencję na adres naszej siedziby:

 

ONMACABIM POL SP Z O O

ul.Bukowińska 24A/22

02-703 Warszawa

lub/oraz wysyłając email na adres onmacabim@me.com, lub poprzez przesłanie zapytania w formularzu kontaktowym zamieszczonym na stronie https://on-prof.pl/pl/contacts.

 

Poniżej znajdziecie Państwo informacje na temat tego w jaki sposób gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy informacje o użytkownikach strony oraz w jaki sposób dbamy o ochronę prywatności Użytkowników, stosując odpowiednie rozwiązania technologiczne.

 

Ustawienia strony pozwala na utrzymanie anonimowości użytkownika podczas korzystania z serwisu. Zbiera dane zawarte w logach systemowych (np. adres IP) w celach technicznych (związanych z administracją serwerami) oraz w celu zbierania ogólnych danych demograficznych (np. region, z którego IP łączy się z serwisem).

Rejestracja na strone https://on-prof.pl wymaga wypełnienia formularza, w którym należy podać informacje umożliwiające skontaktowanie się z użytkownikiem (adres e-mail). Informacje te są przez nas wykorzystywane do niezbędnych kontaktów z użytkownikami.

 

Gromadzimy i przetwarzamy tylko niezbędne dane osobowe, a do założenia Konta w ramach Serwisu wystarczy podanie adresu e-mail.

 

Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników w celu marketingu produktów lub usług partnerów biznesowych ONMACABIM POL SP Z O O odbywać się będzie wyłącznie po wyrażeniu przez Użytkownika zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO.

 

Dostęp do Twoich danych osobowych, mają tylko osoby uprawnione i przeszkolone w zakresie ochrony danych osobowych, dające gwarancję ich bezpieczeństwa.

System IT oraz procedury wewnątrzfirmowe spełniają wszelkie standardy ochrony danych osobowych.

Twoje Dane osobowe zbierane za pomocą naszej strony będą przetwarzane przede wszystkim w związku z prowadzeniem działań marketingowych oraz w związku z zapewnieniem komunikacji, oraz w związku z realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa lub działaniami jakie podejmujemy w celach ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

 

W przypadku świadczenia za pomocą naszej strony innych usług możesz zostać poproszony o podanie większej ilości danych - ale tylko wtedy, kiedy jest to absolutnie niezbędne do prawidłowej realizacji usługi lub spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa lub jeśli wyrazisz na to zgodę.

 

Administrator Danych Osobowych tym samym dopełnił wszelkich prawem przewidzianych obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.

 

Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody, przetwarzane są przez nas do czasu odwołania zgody lub wniesienia sprzeciwu wobec dalszego ich przetwarzania.

Dane osobowe pozyskiwane w związku z prowadzeniem korespondencji, przetwarzane są przez nas do czasu przedawnienia okresu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

W uzasadnionych przypadkach dane osobowe mogą zostać również udostępnione zaufanym podmiotom współpracującym, wyłącznie w celach związanych ze świadczeniem Usługi lub zapewnieniem jej prawidłowego świadczenia.

Dane osobowe mogą również zostać udostępnione naszemu Inspektorowi Ochrony Danych, w sytuacjach kiedy będzie to niezbędne do realizacji zadań Inspektora przewidzianych w przepisach prawa i procedurach wewnętrznych.

Scroll Top